Çözgüt

 • Kassanyň gaplaýjysyny we stakeri awtomatlaşdyrmagy gurşap alyň

  Awtomatiki gaplaýyş enjamy dizaýnda ösen, gurluşy boýunça amatly we öndürijiliginde ygtybarly. Awtomatiki gaplaýyş enjamy, silindr dartylmagy, awtomatiki düzediş, duýduryşy awtomatiki goramak funksiýasy, ýitgini azaltmak üçin filmi çekmek üçin goşa sinhron guşak kabul edýär. Ölçeg ...
  Koprak oka
 • “Leap Machinery” -yň SPC pol awtomatlaşdyryş liniýasy

    Süýşmek üçin awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy → pol örtügi ulgamy → laminasiýa ulgamy → pol laminasiýa ulgamy → Laminasiýa ulgamy → awtomatiki gaplaýyş ulgamy → tutuş ýaýly sargy gaplaýyş ulgamy linehli setir müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin degişli gurnama önümlerini birleşdirmekdir. T ...
  Koprak oka
 • Kesiş bölüminiň ýüklemek we düşürmek ulgamy

  Koprak oka
 • Basmak profil bölüminiň ýüklemek we düşürmek ulgamy

    Gidrawlik göteriji platforma → gantri iýmitlendiriji → Rolik konweýer → Köp Rip Saw → RollerConveyor → Rul maşyn → Dolandyryş maşyny → Oturyş liniýasy → Arassalaýjy konweýer → ingükleýji maşyn → Dolandyryş maşyn → gantri iýmitlendiriji → Gidrawlik göteriji platforma e
  Koprak oka
 • Köp bölek armatura üçin awtomatiki iýmitlendiriş shemasy

  Gidrawlik göteriji stol → Iýmitlendiriş ulgamy → Rolikli konweýer → Köp ýyrtyk Saw → Rolik konweýer → Dolandyryş maşyny → Dyrmaşmak we dolanyşyk konweýer enjamyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin mehaniki we elektrik goşa howpsuzlyk ulgamyny kabul edýär we PLC akylly dolandyryş ulgamyny, duýgur ekrany kabul edýär ...
  Koprak oka
 • Leap Machinery - UV awtomatiki ýüklemek we düşürmek shemasy

  Gidrawlik göteriji platforma → Gantri iýmitlendiriji → Rolikli konweýer → speedokary tizlikli plastinka dolanyşygy → Rolikli konweýer → UV çyzygy → Rolikli konweýer → speedokary tizlikli plastinka dolanyşygy → Rolik konweýer → gantry boş enjam ...
  Koprak oka